TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Vědy o Zemi

Vědy o Zemi neboli geovědy pokrývají širokou škálu vědeckých oborů, které provádějí podrobnou charakterizaci geologických materiálů. Skenovací elektronová mikroskopie je v této oblasti zásadním nástrojem a poskytuje nejen vysokou rozlišovací schopnost, ale také několik specifických analytických schopností. Například zobrazení povrchu pomocí sekundárních elektronů je zásadní v mikropaleontologii, kde je topologie vzorku klíčovou informací. Naopak pro mineralogii, petrologii nebo ložiskovou geologii nabízíme k zjištění informací o vzorku metodu detekce zpětně odražených elektronů. Portfolio TESCANu nabízí specializované přístroje, jež jsou schopny uspokojit prakticky všechny požadavky mikroskopických zobrazení, které jsou specifické pro aplikace v oblasti geověd.