TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN SEM řešení

Skenovací elektronová mikroskopie je nedestruktivní technika zkoumání vzorků v mikro- a nanoměřítku. K zobrazení informací využívá sondu elektronového paprsku a různé druhy detektorů. Skenovací elektronové mikroskopy vytvářejí snímky s velkým zvětšením a vysokým rozlišením, díky čemuž jsou vhodnými nástroji pro širokou škálu aplikací v mnoha oblastech vědy a průmyslu.