TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN micro-CT řešení

TESCAN je průkopníkem v rozvíjející se oblasti laboratorního dynamického CT. Přístroje z této řady nabízí širokou škálu nedestruktivních 4D aplikací v oblastech, jako je geověda nebo materiálové vědy. Všude tam, kde výzkumníci potřebují získat detailní informace nejen o povrchu, ale také o vnitřní struktuře vzorku a jejím složení, lze využít pokročilé aplikace in situ. Systémy TESCAN CoreTOM, DynaTOM a UniTOM XL jsou navrženy pro inovativní postupy, jejichž výsledkem je detailní 3D model snímaného vzorku, případně i jeho změny v čase.