TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Podporujeme

Centrála TESCAN ORSAY HOLDINGu zůstává i po třiceti letech stále v Brně, kolébce elektronové mikroskopie. Máme silný vztah k našemu regionu a dlouhodobě se snažíme podporovat jeho rozvoj v nejrůznějších oblastech. 

Snížení ekologické stopy našeho podnikání

„Základem environmentálního přístupu je pro nás snižovat spotřebu energií. Zavedli jsme proto celou řadu inovací, které vedou ke snížení spotřeby elektrické energie při výrobě i používání našich elektronových mikroskopů. Nejčistší elektrická energie je pro nás ta, která se nespotřebuje,“ vysvětluje Jaroslav Klíma.

Jsme signatáři Memoranda za snížení emisí oxidu uhličitého, kterým se Brno zavázalo snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 procent oproti roku 2000. Více na ČTK.

Podporujeme Paracentrum Fenix

Pomáhat druhým pro nás není jen prázdná fráze. Od roku 2015 podporujeme například Paracentrum Fenix, které pomáhá lidem po úrazech páteře a míchy vracet se zpět do života, a další neziskové instituce starající se o ty, kteří nemají takový šťastný osud jako my. Kromě finanční podpory se zapojujeme také nezištnou a dobrovolnou prací našich kolegů.  

Dny elektronové mikroskopie

Dny elektronové mikroskopie (DEM) jsou koordinovány statutárním městem Brnem ve spolupráci s Jihomoravským krajem. V Brně se konají každoročně již od roku 2017 a TESCAN u toho samozřejmě nesmí chybět. Prostřednictvím výstav, přednášek a workshopů nabízíme široké veřejnosti příležitost seznámit se s elektronovou mikroskopií a jejím praktickým uplatněním. 

Český filharmonický sbor Brno

Jsme generálním partnerem Českého filharmonického sboru Brno, který, stejně jako značka TESCAN, reprezentuje Brno na špičkové úrovni po celém světě. Odborná kritika oceňuje zejména jeho kompaktní zvuk a širokou škálu výrazových prostředků. Od svého založení v roce 1990 vystoupil sbor na všech evropských prestižních festivalech a vždy dokázal posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním.

Výstavy a popularizace elektronové mikroskopie

Každý třetí elektronový mikroskop na světě se vyrobí v Brně. Tento globální úspěch si podle nás zaslouží patřičnou pozornost. Snažíme se proto popularizovat elektronovou mikroskopii nejen na jižní Moravě, ale po celém Česku. Kromě Dnů elektronové mikroskopie připravujeme pravidelně akce pro veřejnost, výstavy, přednášky, online workshopy. Spolupracujeme přitom s celou řadou vědeckých institucí z řad našich zákazníků. 

Český optický klastr

Jako členové Českého optického klastru spolupracujeme s představiteli vědy a průmyslu v oblastech optiky, světelné techniky, laserové technologie a elektronové mikroskopie. Sdílíme znalosti napříč těmito obory a podporujeme tak inovativnost a konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním prostředí.

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Jsme aktivním členem Nanoasociace, která propaguje české nanotechnologie v tuzemsku i zahraničí. Společně se účastníme eventů, kde prezentujeme novinky a úspěchy nanotechnologického průmyslu pro širokou i odbornou veřejnost. Spolupodílíme se na projektech ekonomické diplomacie i tvorbě „nanostrategie“ České republiky.

Československá mikroskopická společnost

ČSMS je sdružení vědeckých, pedagogických, technických a odborných pracovníků, kteří mají co do činění s optickou nebo elektronovou mikroskopií. Prostřednictvím stipendií aktivně zvyšuje úroveň mikroskopických znalostí u nastupující vědecké generace a vytváří prostředí pro spolupráci školské a vědecké praxe s průmyslovými firmami. ČSMS předává každoročně oborovou cenu. V roce 2019 ji za celoživotní přínos získal předseda představenstva TOH Jaroslav Klíma