TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Recyklace

Základní principy automatizované mineralogie založené na identifikaci a kvantifikaci pevných fází podle jejich složení, určeného z kombinace rentgenových spekter (EDS) a zpětně rozptýlených elektronů (BSE), umožňují její široké použití v mnoha dalších oblastech kromě těžebního průmyslu a věd o Zemi. Například v recyklaci, jejíž význam roste přímo úměrně zvyšující se spotřebě.

Earth Sciences

Recyklace

Copper rich glass particle characterized by EDS

Skleněná částice bohatá na měď a charakterizovaná EDS detektorem

  • Recyklace odpadních materiálů je jedním z trendů posledních let. Kromě ekologického přínosu se jedná i o zdroj cenných kovů.
  • Recyklační průmysl čelí podobným výzvám jako tradiční zpracování rud, jde zejména o vyšší výtěžnost zdrojových surovin.
  • Podobné výzvy umožňují aplikaci podobných řešení, jako je automatizovaná mineralogie založená na SEM.
  • Podrobné znalosti o modálním složení a struktuře fází přítomných v odpadu poskytují vodítka pro výběr optimální metody recyklace nebo pro zlepšení výkonnosti aktuálně používaného procesu likvidace.
  • Automatizované mineralogické systémy dokážou na rozdíl od jiných metod v jednom kroku vyhodnotit nejen kovové komponenty, ale do určité míry také plasty s minerálními plnivy.
  • Automatizované mineralogické systémy jsou vhodné pro aplikaci na většinu anorganických odpadů, jako je elektronický šrot a produkty spaloven.