TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Rozšiřujeme patentové oddělení

Patenty hrají pro TESCAN coby výrobní a vývojovou firmu zásadní roli. Snažíme se maximálně chránit naše know-how a role patentového oddělení tak neustále roste spolu s portfoliem našich produktů. Nově jsme otevřeli pozici patentového inženýra a při té příležitosti jsme požádali o více informací Jana Brulíka, vedoucího oddělení Patenty a certifikace.

Co všechno musí umět uchazeč na pozici patentového inženýra?

Vypsali jsme pozici jako juniorní, protože není třeba žádná specifická specializace. Rádi bychom ale kolegu, který rád pracuje s textem a kterému není svět techniky úplně cizí. Ideálně s absolvovanou vysokou školou, která ale nemusí být nezbytně technického zaměření. Vystudovaná práva nebo anglický jazyk může být pro tuto práci také výhodou, neboť takový absolvent umí pracovat s textem a přemýšlet nad ním. 

Jsou potřeba předchozí zkušenosti nebo praxe na podobné pozici?

Jedná se o úzce profilovanou práci, proto nepočítáme s tím, že bychom získali již „hotového“ člověka se znalostmi patentových řízení. Nového kolegu nebo novou kolegyni naučíme všechny potřebné odborné znalosti na školeních, které absolvuje. Základním kritériem pro to, aby se nový kolega cítil na této pozici dobře, je cit pro jazyk a správné pochopení psaného textu. Samozřejmě se bavíme o mezinárodních patentech, které jsou psány v angličtině. Na začátku tak bude třeba načíst si velké množství dokumentů, pochopit principy argumentace a zorientovat se v používané terminologii.   

Jan Brulík, vedoucí oddělení Patenty a certifikace

Co následuje po této „první fázi“?

Po prvotním nastudování problematiky jej budeme stále více integrovat do procesu vývoje nových produktů a vzniku patentů. Pokud budete mít chuť se učit a pracovat samostatně, dokážete na této pozici rychle vyrůst. Agendu spojenou s vedením databáze našich patentů a hlídání expirace jejich přihlášek postupně doplní složitější úkoly. Pomyslným vrcholem je potom podání vlastní patentové přihlášky a její obhajoba před patentovým úřadem. 

Juniorní pozice je tedy jen start…

Ano, hledáme člověka, který chce kariérně růst, rozvíjet se. Dokážeme mu v tom pomoci. Máme propracovaný systém školení v podstatě ke každému problému, se kterým se může při práci s patenty setkat. Naším cílem je pochopení celého oboru a schopnost přemýšlet mezidisciplinárně. Jsme v kontaktu s ostatními vývojovými odděleními v TESCANu v Brně i ve světě a externími partnery, například Úřadem průmyslového vlastnictví nebo Evropským patentovým úřadem. Pokud člověk bude chtít, stane se u nás skutečným odborníkem na problematiku průmyslových patentů a to je myslím příležitost, kterou stojí za to využít, a přihlásit se na tuto pozici

 

10.08.2022