TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Řešení TESCAN SEM pro geovědy

TESCAN TIMA je specializované řešení pro automatizovanou mineralogickou analýzu. Uplatňuje se v geovědách i při těžbě a průmyslovém zpracování nerostů. Současná, již čtvrtá generace TESCAN TIMA nabízí snadné ovládání, doplněné pokročilou automatizací, a poskytuje tak ultrarychlou analýzu a validní výstupy. Až čtyři detektory EDS pracují současně na zvýšení propustnosti zpracování vzorků, zatímco jedinečný algoritmus spektrálního sčítání s vysokou citlivostí zajišťuje přesnou kvantifikaci prvků. Výstupní data TIMA lze snadno korelovat s jinými technikami charakterizace minerálů.
  • Zpracovávejte vzorky rychleji díky současnému použití až čtyř detektorů EDS s digitálními pulzními procesory
  • Kvantifikujte přítomnost prvků s nízkou četností přesně, pomocí patentovaného algoritmu spektrálního sčítání s vysokou citlivostí
  • Identifikujte a kvantifikujte minerály automaticky, pomocí přednastavených algoritmů nebo uživatelsky definovaných pravidel
  • Určete umístění konkrétních minerálů pomocí automatizovaného vyhledávání
  • Díky možnosti offline zpracování dat s přístupem ke všem elementárním mapám získáte z TESCAN TIMA maximum

TESCAN TIMA FOR EARTH SCIENCES

TESCAN TIMA FOR MINERAL PROCESSING