TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN se stává významným partnerem konference MATEDAS 2023 a otevírá dveře k špičkové technologii elektronové mikroskopie

Brno, 2. června 2023 – Společnost TESCAN, přední výrobce elektronových mikroskopů, s hrdostí oznamuje partnerství s prestižní konferencí MATEDAS. Tato konference se zaměřuje na oblast obranného průmyslu a konala se v obci Lednice na jižní Moravě.. Přilákala předních odborníků z krajin V4 využívajících elektronovou mikroskopii ve své práci.

Michal Klášterecký, Area Sales Manager TESCANu, partnerství hodnotí velmi pozitivně: „Dělá mi velkou radost, že jsme se mohli stát významným partnerem konference a že jsme v rámci této spolupráce mohli přivítat účastníky a ukázat jim naši špičkovou technologii v oblasti elektronové mikroskopie při prohlídce našich laboratoří.“

Zahájení konference MATEDAS 2023 proběhlo ve středu 24. května v areálu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany pod záštitou děkana fakulty, pana plukovníka gšt. Ing. Vlastimila Neumanna, Ph.D.

Konferenci zahájil úvodním slovem prof. Ing. Vladimír Horák, CSc., vedoucí Katedry strojírenství. V rámci svého vystoupení přiblížil prof. Horák účastníkům konference dlouhou, 34. letou, historii konference. Následně vystoupil podplukovník prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D., předseda vědeckého výboru konference, který představil rámcový program 3 denní konference.

Za TESCAN do úvodního programu přispěl Petr Klímek, Product Marketing Director pro materiálové vědy, s přednáškou na téma Empowering Innovation in Materials Science with TESCAN Solutions. Kromě zahájení a odborných bloků přednášek čekaly účastníky ve středečním programu také dvě prohlídky výzkumných a vývojových pracovišť Fakulty vojenských technologií. Při první prohlídce se seznámili s  s laboratořemi Katedry strojírenství a balistickou laboratoří katedry Zbraní a munice.

Za další prohlídkou se hosté konference přesunuli přímo do TESCANu. Navštívili prostory demo laboratoře, ve kterých si 37 zájemců pod vedením Hanky Tesařové, Head of Global Materials Science and Life Sciences Applications, vyzkoušelo práci s elektronovým mikroskopem TESCAN AMBER. Další cesta účastníků už vedla do obce Lednice, jež hostila hlavní část celé konference. V nabitém programu, který probíhal v Zámeckém hotelu, byly pro zájemce připraveny hned dva odborné workshopy zaměřené na elektronovou mikroskopii a využití jejích zobrazovacích metod v obranném a bezpečnostním průmyslu.

17.mezinárodní konference MATEDAS 2023 poskytnula skvělou platformu pro úspěšnou výměnu odborných znalostí a setkání vědců, odborníků, výrobců výzkumných zařízení a zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu.

Konference tematicky zaměřená do oblastí bezpečnosti a obrany přinesla nové příležitosti pro efektivní mezinárodní rozvoj spolupráce v oblastech moderních materiálů, výrobních technologií a biokompatibilních materiálů.

Vědecké teze a výsledky výzkumu prezentované partnerskými organizacemi v rámci jednotlivých sekcí jsou využitelné nejen pro komerční, ale i vojenské aplikace, sdělili pořadatelé 17. mezinárodní konference, pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. a pplk. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. „Jsme potěšeni, že společnost TESCAN je silným a stabilním partnerem této události. Nyní, díky novým poznatkům a vyšší míře vzájemné provázanosti s výzkumnými organizacemi očekáváme inovace a nové příležitosti, které tato spolupráce přinese pro efektivní naplnění naší role – výzkumného centra rezortu MO“.

Konference MATEDAS 2023 se ukázala jako velký úspěch i díky partnerství s předním výrobcem elektronových mikroskopů, společností TESCAN. Více informací o konferenci naleznete na webové stránce.

O TESCANu

TESCAN svým zákazníkům umožňuje výzkum a analýzu v nanorozlišení. Jeho řešení se uplatňují v geovědách, materiálových vědách, polovodičovém průmyslu a ve vědách o živé přírodě. Společnost má třicetiletou historii vývoje inovativních elektronových mikroskopů, mikrotomografů a souvisejících softwarových řešení pro uživatele z mnoha oblastí výzkumu a průmyslu. Příkladem je také 4D-STEM (4D rastrovací transmisní elektronový mikroskop) TENSOR, který byl jako první na světě od základu postaven pro zcela novou úroveň výkonu a uživatelského komfortu. Svým úsilím si TESCAN získal vedoucí postavení v mikro- a nanotechnologiích. Společnost sídlí v Brně v České republice a zaměstnává více než 750 lidí v závodech po celém světě.

Pro více informací navštivte tescan.cz.

TESCAN is part of TESCAN ORSAY HOLDING, which was established in 2013 as a result of long-term expansion and establishment of subsidiaries worldwide, including France-based ORSAY PHYSICS,

O Univerzitě Obrany

Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Příprava probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Vzdělávání na UO je směrováno k přípravě budoucích důstojníků a také k širšímu zaměření odborného profilu absolventů, což umožňuje jejich uplatnitelnost a kariérní růst v měnících se armádních podmínkách. Všestrannost vzdělání rovněž vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů univerzity i v civilním životě. Akademičtí pracovníci UO se zapojují do řešení projektů obranného výzkumu, projektů vědeckotechnického rozvoje, výzkumných záměrů a specifického výzkumu na vysokých školách.

Kontakt pro média

TESCAN

Barbora Novosadová

barbora.novosadova@tescan.com

+420 530 353 522

Univerzita Obrany

Rektorát

Kounicova 156/65

662 10 Brno

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554

E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

 

02.06.2023