TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN se připojil k memorandu za snížení emisí oxidu uhličitého

Do roku 2030 chce Brno snížit emise CO2 o 40 procent oproti roku 2000. Od začátku milénia se dosud emise v Brně podařilo snížit o osm procent, zbývá tedy snížení ještě o 32 procent. K ambicióznímu plánu se připojilo 29 místních institucí, mezi nimi i český výrobce elektronových mikroskopů TESCAN.

Brno se k memorandu připojilo jako jedenácté město České republiky. Podle výpočtů v Česku vzrostla průměrná teplota za posledních 60 let o 2 °C a jižní Morava jako nejteplejší region sleduje další růst velmi bedlivě. Signatáři memoranda se dobrovolně zavázali usilovat o snížení vlastní produkce oxidu uhličitého při svém běžném chodu a působení. Toho má být dosaženo zejména snížením spotřeby elektřiny, jež v roce 2015 tvořila 23 % spotřeby všech energií, ale je příčinou více než 55 % emisí CO2. Samotný terciární sektor – inovační průmysl, výzkum a vývoj i navazující služby – se na celkových emisích podílí z 46 %.

Jednou z cest, jak cílů memoranda dosáhnout, je snížit uhlíkovou stopu budov, s čímž má TESCAN aktuální zkušenosti, když v loňském roce rozšířil svůj výrobní areál v brněnských Kohoutovicích. „Přestože při výrobě elektronových mikroskopů neunikají do okolí žádné emise skleníkových plynů, prachu nebo hluku, a troufám si říci, že máme v Kohoutovicích nadstandardní vztahy, chtěli jsme jít ještě dál. Není nám lhostejný stav životního prostředí a chceme jít jako moderní firma příkladem,“ uvedl Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN ORSAY HOLDINGu.

Smysl pro ekologii se u TESCANu projevil při výstavbě nové budovy hned v několika ohledech. Vytápění i chlazení probíhá s využitím tepelného čerpadla s vrty hlubokými 130 metrů, střecha je osázena rostlinami a obklad fasády zabraňuje přehřívání budovy. Důležité změny se odehrály i uvnitř. „Základem environmentálního přístupu je pro nás snižovat spotřebu energií. Snažíme se o to nejen u nás, ale i u našich zákazníků. Zavedli jsme celou řadu inovací, které vedou ke snížení spotřeby elektrické energie při používání elektronových mikroskopů. Nejčistší elektrická energie je ta, která se nespotřebuje,“ vysvětluje Jaroslav Klíma.

Kromě opatření v oblasti snížení spotřeby energií se v TESCANu rozhodli i pro úsporu místa pro výstavbu. „Naše výrobní budovy vznikly na místě revitalizovaného brownfieldu. Nechtěli jsme jít cestou záboru orné půdy na periferii města. Podařilo se nám snížit i plochu pro skladování. Jednotlivé díly mikroskopů skladujeme přímo v budově nad sebou ve 12metrových věžích a systém nám je v případě potřeby automaticky přiveze. Výstavba skladovacího systému s sebou samozřejmě nesla vyšší náklady, ale ušetřili jsme tak přes 1 000 m2 skladové plochy,“ uvedl Jaroslav Klíma.

 

O TESCANu

TESCAN je český výrobce elektronových mikroskopů. Společnost byla založena v roce 1991 vývojovými a servisními pracovníky firmy TESLA s cílem pokračovat v tradici výroby elektronových mikroskopů v Brně. V roce 1996 TESCAN představil svůj první přístroj, PROXIMA, a další modelové řady mu zajistily místo mezi předními světovými výrobci. Dlouhodobá expanze a zakládání dceřiných společností po celém světě vyvrcholily v roce 2013 vytvořením holdingové struktury s francouzskou společností ORSAY PHYSICS. Tak vznikl TESCAN ORSAY HOLDING, který si i nadále zachoval centrálu, výrobu i vývoj v brněnských Kohoutovicích. Každý mikroskop TESCAN je vyroben v Brně, přestože zhruba 95 % produkce míří k zákazníkům do celého světa. Mezi největší odběratele patří světové univerzity, výzkumná centra nebo průmyslové a výrobní firmy v mnoha odvětvích. V roce 2019 překročil počet zaměstnanců 600, více než polovina z nich pracuje v Brně, další ve 14 dceřiných společnostech po celém světě. Roční produkce se pohybuje kolem hranice 300 mikroskopů, což představuje roční obrat zhruba 2 miliardy korun.

03.03.2020