TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN představil novou generaci elektronového mikroskopu TIMA pro mineralogický výzkum a těžební průmysl

Elektronové mikroskopy nachází uplatnění napříč průmyslem, medicínou, chemií a dalšími vědními obory. Jedním z pilířů jejich aplikací jsou také vědy o Zemi. Právě pro tyto, svými požadavky specifické, geologické vědy nabízí TESCAN ve svém portfoliu speciálně vybavený elektronový mikroskop s názvem TIMA (TESCAN Integrated Mineral Analyzer), který se díky své popularitě dočkal nového provedení.

Brno, leden 2021 – TESCAN ORSAY HOLDING oznámil zahájení prodeje nové generace přístroje TESCAN TIMA, specializovaného řešení pro automatickou mineralogickou analýzu, uplatňovanou jak v rámci základního výzkumu, tak v oblasti průmyslového zpracování nerostných surovin. Mezi typické zákazníky tak patří výzkumné instituce, ale také servisní mineralogické laboratoře či velcí světoví producenti zlata a mědi. Uživatelé první generace TIMY jsou dnes rozeseti po celém světě, ale hlavně v oblastech produkujících nerostné suroviny, jako jsou Kanada, USA, Austrálie, Jižní Amerika, Rusko nebo Čína.

Hlavní benefit nové řady: automatizace

TESCAN TIMA představuje uživatelsky přívětivý, automatizovaný nástroj pro mineralogický a petrologický výzkum. Je nejen schopen analyzovat chemické či fázové složení vzorků jako celku, ale dokáže také charakterizovat celé populace zrn a vytvářet distribuční mapy prvků nebo minerálů. „Díky zpětné vazbě od našich zákazníků z vědecké komunity jsme dokázali novou generaci významně inovovat. Největší posun proběhl v oblasti automatizace, která pomáhá ulehčit mineralogický výzkum a dělá z TIMY výjimečné zařízení,“ uvádí Marek Dosbaba, produktový manažer pro geologické vědy. „Tím, že TIMA poskytuje alternativu ke kvalitativnímu hodnocení prováděnému na optických či běžných elektronových mikroskopech, umožňuje výzkumníkům mnohem rychleji lokalizovat zájmové minerály a poskytnout kvantitativní vhled do jejich chemismu, morfologie i vzájemných vazeb.“

Minimalizace ztrát při těžbě vede k vyšší efektivitě

V rámci těžebního průmyslu je TESCAN TIMA určen pro aplikace kladoucí nároky na vysokou efektivitu sběru mineralogických dat s minimální nutností zásahů obsluhy. Předmětem zájmu je i zde mineralogické složení, ale navíc také podíl užitkové fáze v jednotlivých částech rudy – tzv. stupeň otevřenosti zrna. Právě ten totiž v mnoha případech určuje efektivitu procesu úpravy surovin. TESCAN TIMA tak pomáhá předcházet ztrátám nebo hledat jejich příčiny, a tak mimo jiné i snižovat ekologickou zátěž těžby. „Jako příklad lze uvést těžbu zlata. To je na ložiscích těžených v současnosti nejčastěji přítomno v obsazích mezi dvěma a čtyřmi gramy na tunu horniny. Pro srovnání: jedna zarovnaná kávová lžička má hmotnost přibližně 100 gramů tohoto kovu. Koncentrace jsou tedy velmi nízké a ztráty v procesu úpravy tak musí být pečlivě sledovány. Automatická mineralogická analýza dokáže v řádu desítek minut vyhledat ve vzorcích odpadu z těžby zbylá zlatá zrnka, a to i přesto, že se jejich velikost pohybuje pouze v jednotkách mikronů (0,001 mm). To je, vztaženo k velikosti vzorku, podobné jako hledat pomeranč na ploše 3 × 3 km. Nalezením zrn ale práce nekončí. Analýza na TESCAN TIMA zároveň ukáže, zda se zlato vyskytlo v odpadu samostatně, nebo zarostlé ve větších zrnech hlušiny. Ve výsledku pak těžař musí upravit jemnost mletí rudy nebo chemismus úpravnických médií tak, aby se ztráty opět minimalizovaly. To vše je samozřejmě třeba dělat pravidelně,“ vysvětlil celý proces Marek Dosbaba.

Univerzální nástroj pro mineralogické analýzy

Čtyři EDS detektory, každý s vlastním digitálním pulzním procesorem, kterými je TESCAN TIMA vybaven, zvyšují rychlost sběru dat a tím i kapacitu analýzy. Patentovaná technologie sčítání spekter pak přináší potřebnou citlivost i pro málo zastoupené prvky. Ovládání uživatelského rozhraní TIMY je snadné, díky čemuž mohou noví operátoři rychle získat potřebnou jistotu pro samostatnou práci. Data lze zpracovávat mimo samotný přístroj, aby se maximalizovalo využití pracovního času. Nová generace zjednodušuje, a hlavně dále zefektivňuje práci se získanými daty. TESCAN TIMA není jednoúčelovým zařízením pro automatickou mineralogii, ale je možno jej využívat jako univerzální autoemisní elektronový mikroskop vhodný pro všechny typy běžných aplikací.

 

O TESCANu

TESCAN je český výrobce elektronových mikroskopů. Společnost byla založena v roce 1991 vývojovými a servisními pracovníky firmy TESLA s cílem pokračovat v tradici výroby elektronových mikroskopů v Brně. V roce 1996 TESCAN představil svůj první přístroj, PROXIMA, a další modelové řady mu zajistily místo mezi předními světovými výrobci. Dlouhodobá expanze a zakládání dceřiných společností po celém světě vyvrcholily v roce 2013 vytvořením holdingové struktury s francouzskou společností ORSAY PHYSICS. Tak vznikl TESCAN ORSAY HOLDING, který si i nadále zachoval centrálu, výrobu i vývoj v brněnských Kohoutovicích. Každý mikroskop TESCAN je vyroben v Brně, přestože zhruba 95 % produkce míří k zákazníkům do celého světa. Mezi největší odběratele patří světové univerzity, výzkumná centra nebo průmyslové a výrobní firmy v mnoha odvětvích. V roce 2019 překročil počet zaměstnanců 600, více než polovina z nich pracuje v Brně, další ve 14 dceřiných společnostech po celém světě. Roční produkce se pohybuje kolem hranice 300 mikroskopů, což představuje roční obrat zhruba 2 miliardy korun.

02.02.2021