TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN Koncern

Koncernová deklarace skupiny TESCAN

Společnost Glass HoldCo s.r.o., založená a existující podle práva České republiky, IČ: 088 43 406, se sídlem Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 326307 (dále jen „Řídící osoba“)

stojí jako řídící osoba v čele koncernu skupiny TESCAN, jehož součástí jsou následující řízené osoby:

1)         Glass VLNCo s.r.o., se sídlem Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, identifikační číslo 088 65 264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 133669;

2)         Glass SecurityCo s.r.o., se sídlem Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, identifikační číslo 088 44 313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 133711; a

3)         TESCAN GROUP, a.s., se sídlem Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, identifikační číslo 177 74 713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 8821.

Popis struktury koncernu skupiny TESCAN:

–           Řídící osoba je jediným společníkem společnosti Glass VLNCo s.r.o.;

–           společnost Glass VLNCo s.r.o. je jediným společníkem společnosti Glass SecurityCo s.r.o.; a

–           společnost Glass SecurityCo s.r.o. je jediným akcionářem společnosti TESCAN GROUP, a.s.

Datum vzniku koncernu skupiny TESCAN:

31. ledna 2023

Datum uveřejní koncernové deklarace:

28. dubna 2023

Tato koncernová deklarace je činěna v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.


Group declaration of TESCAN Group

Glass HoldCo s.r.o., a company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, Company ID No. 088 43 406, with its registered office at Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 326307 (the “Controlling Entity”).

controls as the controlling entity the group of entities of the TESCAN Group (in Czech: koncern) formed by the following controlled entities:

1)         Glass VLNCo s.r.o., with its registered office at Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, identification number 088 65 264, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno under file no. C 133669;

2)         Glass SecurityCo s.r.o., with its registered office at Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, identification number 088 44 313, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno under file no. C 133711; and

3)         TESCAN GROUP, a.s., with its registered office at Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, identification number 177 74 713, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno under file no. B 8821.

Structure of the group of entities of the TESCAN Group:

–           The Controlling Entity is the sole shareholder of Glass VLNCo s.r.o.;

–           Glass VLNCo s.r.o. is the sole shareholder of Glass SecurityCo s.r.o.; and

–           Glass SecurityCo s.r.o. is the sole shareholder of TESCAN GROUP, a.s.

Date of the Establishment of the group of entities of the TESCAN Group:

31 January 2023

Date of the Publishing of the Group Declaration:

28 April 2023

This group declaration is made pursuant to Section 79(3) of Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (the Business Corporations Act), as amended.