TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

TESCAN instaloval přelomové micro-CT systémy pro in-situ měření v Rakousku

Technická univerzita v Grazu, jako součást konzorcia Graz-µCT, zakoupila dva nové systémy TESCAN micro-CT, které budou využívány k nedeštruktivnímu pozorování a měření strukturálních změn uvnitř materiálů za reálných provozních podmínek.

Společnost TESCAN instalovala na Technologické univerzitě v Grazu dva nové micro-CT systémy: TESCAN UniTOM HR a UniTOM XL. Jedná se o první systémy micro-CT instalované v Rakousku, které poprvé přinášejí výzkumníkům možnosti dynamického micro-CT. Přístroje otevírají okno do materiálů všeho druhu v mikrometrovém měřítku, aniž by došlo k destrukci vzorků materiálů.

UniTOM HR je prvním dynamickým micro-CT systémem, který nabízí nedestruktivní 3D zobrazování se submicronovým rozlišením a vysoké rozlišení v čase pro nepřerušované 4D dynamické CT experimenty. Pokrok v rozlišení, který je nutný k plnému pochopení chování složitých materiálů, umožňuje pozorování i ty nejmenší prvky, které často hrají zásadní roli ve výkonnosti materiálu.

TESCAN UniTOM XL je vícerozměrné zobrazovací CT řešení, které je vybaveno funkcí skenování vybraného objemu zájmu (VOIS) a je navržené tak, aby mohlo pracovat s širokou škálou velikostí a typů vzorků.

Obě nová vysoce inovativní micro-CT zařízení jsou umístěna budově fyziky Technické univerzity v Grazu (TU Graz) v Campusu Neue Technik. Zakoupily je tři univerzity v Grazu v rámci konsorcia Graz-µCT s finanční podporou grantu na výzkumnou a vývojovou infrastrukturu od rakouské agentury pro podporu výzkumu FFG. Cílem nákupu je posílit výzkum na univerzitách pomocí in-situ experimentů v oblasti medicíny, farmacie, geologie, metalurgie a technologie výroby celulózy a papíru. Systémy budou k dispozici i externím univerzitám a neuniverzitním výzkumným institucím, což je v Rakousku unikátní.

Zleva: Rektoři Harald Kainz (TU Graz), Hellmut Samonigg (Med Uni Graz) a Peter Riedler (Uni Graz) spolu s vedoucím konsorcia Graz-µCT Robertem Schennachem před jednou ze dvou výkonných mikro-CT komor. © Lunghammer – TU Graz

Rektor TU Graz Harald Kainz prohlásil: „Jsem hrdý na to, že máme možnost využívat na TU Graz tak vysoce inovativní výzkumné vybavení. Tato nová metoda zkoumání materiálů, aniž by se při tom vzorky zničily, předznamenává novou éru v materiálovém výzkumu.“

Podle rektora Lékařské univerzity Hellmuta Samonigga „Micro-CT laboratoř je inovativním dalším důležitým stavebním kamenem společného perspektivního výzkumu TU Graz a Lékařské univerzity ve Grazu, který významně přispěje k národnímu a mezinárodnímu profilu špičkového výzkumu.

Peter Riedler, výkonný rektor univerzity, dodává: „Konsorcium Graz-µCT je dokonalým příkladem úspěšné spolupráce mezi univerzitami v místě Graz. Probíhá zde univerzitní výzkum na nejvyšší úrovni.

Dr. Wesley De Boever, Product Marketing Manager v TESCANu, uvádí: „Dynamická micro-CT je mimořádně užitečné a výkonné řešení, která nabízí možnost zobrazit chování materiálu v mikrometrovém měřítku a doplňuje již existující řešení charakterizace materiálů na univerzitě v Grazu  jako je skenovací elektronová mikroskopie. Jsme nadšeni, že si v Grazu vybral systémy TESCAN, a těší nás, že jsme první, kdo v Grazu i v Rakousku instaluje micro-CT vybavení. Očekáváme zajímavé výsledky jejich výzkumu.“

Další informace o řešeních TESCAN micro-CT naleznete na webových stránkách.

30.05.2023