TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Nová instalace TESCAN SOLARIS v Institutu vědy a technologie Skolkovo

Institut vědy a technologie Skolkovo (Skoltech) pořídil do svých laboratoří nový elektronový mikroskop s unikátní sadou nástrojů. TESCAN SOLARIS, nový FIB-SEM elektronový mikroskop ve výzkumném centru Skoltechu pro pokročilé zobrazování jádra (AICF), pomůže vyřešit nejnáročnější úkoly na průniku nanomechaniky a nanoioniky. Technologie FIB-SEM využívá kombinaci dvou fokusovaných paprsků, elektronového a iontového, spolu s optikou nové generace, hmotnostní spektrometrií TOF-SIMS a nanoindentací, tedy metodou měření mikromechanických vlastností materiálu pomocí komprese diamantového hrotu v řádu mikro- a nanometrů. 

„Nový přístroj není jen mikroskop, ale plnohodnotná nanolaboratoř pro pokročilé studium ve všech oblastech vědy, od materiálového inženýrství a skladování energie až po mineralogii, nanofotoniku a biologii,“ říká profesor Skoltechu Alexander Korsunsky, který navrhl konfiguraci mikroskopu.

Podle profesora Korsunského, předního odborníka na materiálovou vědu a nanomechaniku, nabízí TESCAN SOLARIS množství nových možností: „Například budeme schopni vizualizovat průřezy lithiových baterií pomocí iontového paprsku a pozorovat pohyb lithiových iontů pomocí technik hmotnostní spektrometrie. To nám pomůže pochopit některé z nejzásadnějších aspektů procesů nabití a vybití, které bylo dosud možné definovat pouze pomocí nepřímých ukazatelů. Získáme tak konkurenční výhodu při hledání způsobů, jak zlepšit výkon baterií a prodloužit jejich životnost. Pomocí frézování iontovým paprskem budeme moci aplikovat špičkové techniky pro studium mikroodolnosti a zbytkového pnutí, důležitých parametrů, které řídí pevnost kovů, polymerů, kompozitů a mineralizovaných biologických tkání, jako jsou kosti a zuby.“

TESCAN SOLARIS nabízí širokou škálu nástrojů pro výzkumné pracovníky ve Skoltechu a další ústavy základního a aplikovaného výzkumu, centra biomedicínského výzkumu a průmysl v Rusku. Nový mikroskop budou využívat zejména přední vědci ze Skoltechu jako vývojovou platformu pro vytváření zcela nových, experimentálních přístupů přispívajících k vývoji nových vláken, kompozitních materiálů, kovových slitin, keramických povlaků, filtrů, separátorů a různých nanozařízení.

„V téměř všech moderních technologiích – od mikroelektroniky přes vývoj kompozitů až po nové zdroje energie – hrají zásadní roli nesmírně složité nanostruktury a vztahy, které probíhají na rozhraní mezi různými materiály. Existují dobře vyvinuté metody velmi detailního pozorování povrchu materiálu, zatímco vnitřní struktury na atomární úrovni je stále příliš obtížné studovat. TESCAN SOLARIS pomůže nejen při přípravě výzkumného vzorku, ale také při analýze složení a prostorového rozložení jeho hlavních prvků jak na povrchu, tak na vnitřních rozhraních. Tento důmyslný přístroj činí laboratoře Skolkovo přitažlivějšími pro přední výzkumníky a korporace,“ poznamenává Nikolay Suetin, viceprezident pro vědu a vzdělávání Nadace Skolkovo.

Více informací k instalaci naleznete na tomto odkazu.

19.08.2021