TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Queenslandská univerzita využívá k mineralogickým výzkumům elektronový mikroskop TESCAN TIMA

Austrálie má obrovské nerostné bohatství a těžba surovin je jedním z pilířů tamní ekonomiky. Aby v souvislosti s těžbou nedocházelo ke zbytečným zásahům do krajiny, je kladen velký důraz na efektivitu získávání surovin a s tím související detailní mapování ložisek a jejich struktury. Výzkum probíhá ve spolupráci mezi průmyslovými a vládními institucemi a Queenslandskou univerzitou, která patří k nejvybavenějším vědeckým centrům v Austrálii.


Moderní technologie zvyšují efektivitu těžby

O zahájení těžby a výtěžnosti ložisek nerostů se rozhoduje mimo jiné na základě mineralogické analýzy. Ta má za cíl odhadnout co nejpřesněji potenciál vytipovaného ložiska a s ohledem na způsob a rozsah těžby. Elektronový mikroskop TESCAN TIMA poskytuje vysokorychlostní a vysoce výkonnou mineralogickou analýzu pomocí čtyř detektorů EDS (energiově disperzní spektroskopie) pracujících současně s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením. Sofistikovaný software umožňuje uživatelům automaticky charakterizovat více geologických vzorků najednou.

Instalaci přístroje z Brna nenarušil ani koronavirus

TESCAN TIMA pro Queenslandskou univerzitu byl vyroben v Brně. Navzdory komplikacím, které vznikly v důsledku pandemie covidu-19 v oblasti cestování a mezinárodní dopravy, proběhly instalace, uvedení do provozu i školení bez problémů. „Velkou výhodou bylo, že univerzita v Queenslandu již podobný systém TESCAN vlastní a díky tomu měli již s ovládáním přístroje základní zkušenosti. Další školení bylo provedeno prostřednictvím videokonference s využitím odborníků našeho distributora v mineralogickém inkubátoru v australském Perthu,“ uvedl Maroš Karabinoš, marketingový ředitel TESCAN ORSAY HOLDINGu.

Novinku využijí vědci i komerční firmy

Díky umístění v centrále univerzity bude TESCAN TIMA k dispozici mnoha uživatelům, včetně postgraduálních, interních a externích výzkumných pracovníků a průmyslových zákazníků. Systém splňuje požadavky akademických vědců i komerčních těžebních společností zapojených do geologických průzkumů a procesů metalurgie. Jak po instalaci uvedla Henrietta Cathey, vedoucí výzkumu Queenslandské univerzity: „Nejzajímavějším aspektem TESCAN TIMA je pro nás schopnost automatizace a s tím spojená rychlost výzkumu vzorků z našich metalurgických a geologických projektů.“

Lepší vyhodnocení ložiska pro efektivnější těžbu

Pokud jde o Austrálii, byla podzimní instalace systému z řady TESCAN TIMA v pořadí již šestou. Tato technologie tak prokázala svůj význam nejen ve výzkumném sektoru, ale také při geologických průzkumech přímo v terénu. Jeden z přístrojů využívají například i doly v Northparkes, které jsou považovány za nejvíce automatizovaný systém podzemní těžby na světě. I zde poskytuje TESCAN TIMA hlubší vhled do procesu těžby a nabízí výsledky v reálném čase, což umožňuje optimalizaci těžby a minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Úroveň hardwarové integrace i softwarové spojení elektronové mikroskopie s rentgenovou analýzou prvkového složení umožňuje rychlé pořizování snímků a plně automatizovaný sběr dat, což má za následek promptní, přesné a spolehlivé výsledky.

O TESCANu

TESCAN je český výrobce elektronových mikroskopů. Společnost byla založena v roce 1991 vývojovými a servisními pracovníky firmy TESLA s cílem pokračovat v tradici výroby elektronových mikroskopů v Brně. V roce 1996 TESCAN představil svůj první přístroj, PROXIMA, a další modelové řady mu zajistily místo mezi předními světovými výrobci. Dlouhodobá expanze a zakládání dceřiných společností po celém světě vyvrcholily v roce 2013 vytvořením holdingové struktury s francouzskou společností ORSAY PHYSICS. Tak vznikl TESCAN ORSAY HOLDING, který si i nadále zachoval centrálu, výrobu i vývoj v brněnských Kohoutovicích. Každý mikroskop TESCAN je vyroben v Brně, přestože zhruba 95 % produkce míří k zákazníkům do celého světa. Mezi největší odběratele patří světové univerzity, výzkumná centra nebo průmyslové a výrobní firmy v mnoha odvětvích. V roce 2019 překročil počet zaměstnanců 600, více než polovina z nich pracuje v Brně, další ve 14 dceřiných společnostech po celém světě. Roční produkce se pohybuje kolem hranice 300 mikroskopů, což představuje roční obrat zhruba dvě miliardy korun.

03.12.2020