TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Podpora spoluprací prostřednictvím TESCAN Collaboration Network

Prestižní komunita – TESCAN Collaboration Network (TCN) – podporuje komunity a vědecký pokrok. Jedním z příkladů úspěšné výzkumné spolupráce v rámci sítě TESCAN Collaboration Network je spolupráce mezi zákazníkem Ústavem fyziky materiálů (ÚFM) , Česká republika, disponující TESCAN FIB-SEM a zákazníkem na TU Graz, Rakousko – Ústav fyziky pevných látek s micro-CT řešením.

Předmětem bylo měření 3D vytištěných struktur připravených na dvou různých 3D tiskárnách po mírném zatížení. Cílem bylo zjistit, jak se mění architektura vzorků a zda má typ tiskárny také vliv na mechanické vlastnosti. Strukturu vyvinulo a patentovalo Polymer Competence Center Leoben (PCCL).

Předmětem bylo měření 3D vytištěných struktur připravených na dvou různých 3D tiskárnách po mírném zatížení

Podle vyjádření ředitele IPM Ing. Ivo Kuběny, Ph.D., vedoucího oddělení elektronové mikroskopie a výzkumného pracovníka – skupiny pro nízkocyklovou únavu: „Jako člen TESCAN Collaboration Network jsem nadšený z možnosti podílet se na vývoji softwaru a mít přístup ke špičkovému vybavení, které bychom jinak neměli. Spolupráce se zkušenými uživateli při interpretaci dat je neocenitelná a již nám pomohla dosáhnout velkých pokroků v našem výzkumu.“

Kuběna dodává: „Tato síť nám umožnila úzce spolupracovat na větších projektech, najít vhodné partnery, podílet se na testování softwaru, účastnit se konferenci a prezentovat naše úspěchy. Jsme vděční za možnost být součástí tohoto prestižního klubu a těšíme se, kam nás tato spolupráce zavede dál!“

Dr. Eduardo Machado-Charry, vedoucí vědecký pracovník na Technické univerzitě v Grazu, dodal: „Graz micro-CT je relativně nová infrastruktura rentgenové mikropočítačové tomografie financovaná rakouskou agenturou na podporu výzkumu (FFG). Jedná se o uživatelské zařízení pro konsorcium několika institutů a univerzit v Grazu. Po pořízení dvou řešení TESCAN micro-CT poslední generace jsme se připojili k síti TESCAN Collaboration Network. Rozhodli sme se pro toto členství, protože dnes žádná výzkumná skupina nemůže mít v jedné laboratoři všechny potřebné přístroje pro materiálový výzkum. Proto výzkumu může velmi pomoci, když jste součástí klubu, která sdružuje různé odborné znalosti a infrastrukturu.“

Machado-Charry dodává: „V našem případě jsme byli rádi, že se nám podařilo provést první měření micro-CT díky zapojení do této sítě a skupiny dr. Kuběny z Brna. Pomohli jsme mu vyhodnotit mikrostrukturu 3D vytištěné kostky ze speciálního polymeru. Přidanou hodnotou této skvělé iniciativy je setkání s výzkumníky z jiných oborů a jiných zemí. Těšíme se na další zajímavou spolupráci!“

05.06.2023