TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Dva mikrotomografy TESCAN zamířily do laboratoří v Grazu

Jak nahlédnout do vnitřní struktury materiálů, a přitom ji nepoškodit? Vědcům v tom již desítky let pomáhají rentgenové paprsky. Ale teprve až rozvoj mikrotomografie umožnil nedestruktivní zobrazení s rozlišením v mikrometrech, trojrozměrné vizualizace vzorků i sledování jejich změn v reálném čase. Výzkumníci tak nyní mohou detailně zkoumat například změny betonu po kontaktu s kyselým prostředím, řízené rozpouštění léčiv nebo reakci bateriových článků na různé napětí a podmínky okolního prostředí.

TESCAN nově nainstaloval dvě nová, vysoce inovativní micro-CT v budově Technické univerzity v Grazu (TU Graz) v Campus Neue Technik. Zařízení umožňují výzkum materiálů v submikronovém měřítku, aniž by došlo k jejich destruktivnímu poškození. Jedná se zároveň o první přístroje v Rakousku, které umožňují provádět in-situ měření.

Tři univerzity v Grazu zakoupily přístroje v rámci konsorcia Graz-µCT s finanční podporou z grantu na infrastrukturu výzkumu a vývoje od rakouské agentury pro podporu výzkumu – FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH. Kromě členů konsorcia budou moci nové přístroje využívat i externí univerzity a neuniverzitní výzkumné instituce.

Více informací o prvních rakouských micro-CT přístrojích pro in-situ měření najdete přímo v jejich aktualitě.

 

Zleva: Rektoři Harald Kainz (TU Graz), Hellmut Samonigg (Med Uni Graz) a Peter Riedler (Uni Graz) spolu s vedoucím konsorcia Graz-µCT Robertem Schennachem před jednou ze dvou výkonných mikro-CT komor. © Lunghammer – TU Graz

09.05.2022