TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Když se z dodavatelů stávají zákazníci: Představujeme našeho partnera Crytur

Společnost Crytur je dlouholetým dodavatelem detekčních jednotek, které se instalují do různých typů mikroskopů TESCAN. Měsíční dodávky se během spolupráce postupně vyšplhaly až na současných zhruba 50 kusů jednotek. „V tomto roce očekáváme další navýšení tohoto počtu s ohledem na rostoucí poptávku po našich přístrojích. V poslední době se také snažíme naši spolupráci rozšiřovat o oblast přesného obrábění,“ říká Filip Černý, ředitel výroby brněnského TESCANu.

Detektory dodávané firmou Crytur

 

V loňském roce pořídil Crytur již třetí elektronový mikroskop TESCAN

Crytur patří mezi naše nejstarší zákazníky. Historicky prvním dodaným systémem byla před 25 lety PROXIMA, seskládaná z hardwaru systému AQUASEM. Mikroskop dobře posloužil jako výukový demonstrátor jednoduchého elektronového mikroskopu a dodnes slouží jako testovací vakuová komora. Druhým mikroskopem je systém VEGA s velkou komorou a více paralelními signálovými vstupy, které se v Cryturu běžně kombinují při testování samotných scintilátorů i detekčních modulů pro všechny zákazníky z oblasti elektronové mikroskopie.

Mikroskop je osazen SE, BSE a panchromatickým CL detektorem. Jeho první použití v rutinních výstupních kontrolách spočívalo v kontrole napařených povrchů scintilátorů na citlivost pro velmi nízké dopadající energie. Tyto kontroly již nešly provádět v optickém mikroskopu, jak to bylo po dlouhá desetiletí zvykem, protože z principu nemohly garantovat funkční parametry, jako jsou např. celková scintilační účinnost nebo přítomnost průhledné, a tudíž okem „neviditelné“ vodivé ITO vrstvy. Zavedení SEMové výstupní kontroly zároveň pomohlo předejít mnoha vratkám a nepochybně tak šetří mnoho času i TESCANu zamezením eventuální opakované montáže detektorů, zejména ve špatně přístupných pozicích.

TESCAN VEGA nám slouží už deset let a po této době lze říci, že je jedním z nejspolehlivějších přístrojů v Cryturu vůbec. Vzhledem k tomu, že ročně Crytur vyrobí a otestuje už víc než cca tisíc BSE a SE detektorů, přestala kapacita první VEGY stačit, a proto jsme v loňském roce pořídili podobný systém, VEGA4 GMU,“ uvedl za Crytur Petr Horodyský. Upravená architektura logiky zapojení signálových vstupů nás rovněž inspiruje k upgradu našeho vlastního BSE systému REBEKA tak, aby náš systém byl snadněji hardwarově a softwarově integrovatelný do libovolného jiného komerčního SEMu.

Spolupráce obou firem postupně přerostla v partnerství

Postupně se zaváděly další a sofistikovanější kontroly typu vodivost/nabíjení kritických hran, až po ověření plné funkčnosti celého detekčního systému REBEKA. Dnes přes SEMovou výstupní kontrolu prochází naprostá většina detektorů, snad jen s výjimkou těch úplně nejobyčejnějších. Postupně zmizela zažitá představa, že SEMová kontrola je něco drahého, a proto snad zbytečného. Dodávka sofistikovaného detekčního modulu bez testu v SEMu je dnes nepředstavitelná.

V rámci dlouholeté spolupráce přichází TESCAN se stále novými typy detekčních jednotek a motivuje tak Crytur k neustálému vylepšování výrobních technologií, aby bylo možné vyhovět těmto náročným požadavkům. Dochází ke zmenšování rozměrů, objevují se členitější tvary jak světlovodů, tak i scintilátorů a zároveň různé kombinace náparů na různých plochách. Zvyšují se i požadavky na přesnost jak dílů, tak i vzájemných poloh. Ze strany Cryturu je tak potřeba vylepšovat technologii opracování krystalů, leštění, spojování, napařování a další. V blízké budoucnosti je aktuální například přechod na lepení scintilátorů do tvarově přesných neleštěných ploch při zachování optické kvality spoje. Novým projektem je i sériová výroba vakuové mechaniky, jakožto první větší vícedílné sestavy pro TESCAN.

Crytur je globálně významná firma, protože exportuje přibližně 80 % svého obratu. Avšak zaměříme-li se pouze na oblast elektronové mikroskopie, tak v České republice zůstává více než třetina komponentů z dílen Cryturu. Z toho je velmi patrné, jak významným hráčem jsou tuzemští zákazníci.

01.06.2022