TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

GDPR a pravidla soutěže

GDPR Souhlas se zpracováním údajů

Souhlasím, aby společnost TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., IČ: 41600240, Česká republika (dále jen „Společnost“), jakožto správce údajů, zpracovávala mé osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, studovaná škola/instituce) pro účely soutěže Soutěž s TESCANem – JobChallenge 2021 a aktivitami spojenými s jejím zpracováním, vyhodnocením, vyhlášením vítězů a předáním/plněním výhry.

V případě, že se stanu výhercem soutěže, souhlasím s uveřejněním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a studovaná škola/instituce na webech a sociálních sítích Společnosti v souvislosti se soutěží a výhrou.

Souhlasím současně se zachycením a rozšiřováním mé podoby a hlasu ve smyslu ustanovení § 84 a 85 Občanského zákoníku k marketingovým účelům Společnosti v případě, že převezmu výhru a budu se účastnit jejího plnění. Užití k marketingovým účelům se rozumí veřejné použití v elektronických a tištěných médiích, webech a sociálních sítích Společnosti v souvislosti se soutěží a výhrou.

Souhlasím také, aby Společnost mé osobní údaje evidovala a zpracovávala pro účely nabízení pracovních příležitostí v rámci Společnosti a jejích holdingových dceřiných společností mé osobě.
Souhlas uděluji na dobu 3 let a lze jej kdykoliv odvolat.

Údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pravidla soutěže Soutěž s TESCANem – JobChallenge 2021

Pořadatelem soutěže je TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., IČ: 41600240, Česká republika, (dále jen „pořadatel“).

Cílem soutěže je odpovědět prostřednictvím odpovědného formuláře umístěného na webu pořadatele https://bit.ly/job_challenge_2021_soutez_s_TESCANem
na otázky související s činností pořadatele a získat výhru.

Soutěž probíhá dne 10.11.2021 v čase 10:00 – 16:00.

Výhrou v soutěži je VIP návštěva TESCANu organizovaná pořadatelem, dle jeho provozních možností.

Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 18 let, připravující se na budoucí povolání studiem na SŠ, VOŠ, VŠ či jiné instituci na území České Republiky nebo absolvent.

Každý účastník se může účastnit soutěže (odeslat odpovědní formulář) jen jednou. Při vícenásobném odeslání odpovědního formuláře tímtéž účastníkem se počítá první odeslaný pokus.

Podmínkou pro zařazení do losování o výhru je odpovědět správně na všechny soutěžní otázky a odeslat řádně vyplněný odpovědní formulář.

Losování výherců proběhne náhodným losem. Prvních 5 vylosovaných účastníků získá výhru. Dalších 5 vylosovaných bude vylosováno pro účely náhrady pro případ, že se některý z výherců své výhry vzdá nebo nepotvrdí její převzetí, tj. účast na VIP návštěvě TESCANu.

O výhře včetně instrukcí spojených s jejím převzetím budou účastníci informováni prostřednictvím emailu, který na sebe v rámci účasti v soutěži poskytnou.

Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou poskytnuty třetím stranám. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány pořadateli na tescan-hr@tescan.com.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání nebo jinak nedodrželi podmínky soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Zapojením se do soutěže účastník souhlasí s těmito pravidly.

Pravidla jsou platná od 3.11.2021