TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Elektronové mikroskopy TESCAN pomáhají analyzovat znečištění vzduchu

Vzduch, který dýcháme, není důležitý pouze pro naše vlastní zdraví, ale také pro životní prostředí jako celek. S jeho rostoucím znečištěním je stále důležitější umět identifikovat zdroje nežádoucích částic a průběžně monitorovat emisní hodnoty. Díky přesné identifikaci původu znečištění je možné přijmout patřičná opatření k jeho snížení na zdraví nezávadnou úroveň. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) používá skenovací elektronový mikroskop ke sledování kvality ovzduší prostřednictvím analýzy jednotlivých částic a jejich složení.

Na rozdíl od jiných technik může ČHMÚ prostřednictvím elektronového mikroskopu TESCAN přesně analyzovat velikost, tvar a chemické složení jednotlivých částic, které jsou zachyceny na filtrech měřicích stanic. Právě velikost polétavých částic je určující pro jejich vliv na naše zdraví. Obecně se dá říci, že čím je částice menší, tím dále se dostane do naší dýchací soustavy. Při velikostech pod 10 mikrometrů může projít plicními sklípky dokonce až do krevního řečiště. Chemické složení částic potom určuje míru škodlivosti pro organismus. 

ČHMÚ používá ve své brněnské pobočce elektronový mikroskop TESCAN již od roku 2015, a je tak jediným pracovištěm tohoto typu v České republice. I v mezinárodním kontextu se nejedná o běžnou praxi a tuto technologii využívá jen několik výzkumných pracovišť na světě. Tato relativně nová vědecká praxe vyžaduje intenzivní výzkum, aby bylo možné vyvinout jednotnou metodiku pro identifikaci částic i jejich původců. Zejména určení zdrojů kontaminace je pro pracovníky ČHMÚ velkou výzvou, protože kvalitu vzduchu ovlivňuje celá řada – často zároveň působících – emitorů znečištění.  

Jak si s touto výzvou v ČHMÚ poradili? Podívejte se na video s Jáchymem Brzezinou, vedoucím oddělení kvality ovzduší v Českém hydrometeorologickém ústavu.

10.05.2021