TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Strukturní biologie

Biomedicínské inženýrství je jedním z nejrychleji rostoucích oborů. Spojuje nejnovější koncepty z oblastí medicíny, biotechnologií a inženýrství pro navrhování nejrůznějších inovací, jako jsou podpůrné matrice pro buněčný růst, umělé tkáně nebo implantabilní biomedicínské přístroje.

Vědy o živé přírodě

Strukturní biologie

Strukturální subbuněčná analýza poskytuje informace skryté pod povrchem tkání i samotných buněk. Tato oblast výzkumu je tradičně doménou transmisní elektronové mikroskopie. I zde se však uplatňuje ve stále větší míře skenovací elektronová mikroskopie (SEM), a to díky technologickým inovacím, které jsou k dispozici s pokrokem skenovací elektronové mikroskopie. TESCAN tak nabízí hned několik řešení pro vědce, kteří se zajímají o subcelulární zkoumání biologických vzorků.

STEM Image of cyanobacteria

STEM obraz sinic

  • První řešení zahrnuje instalaci snímatelného detektoru STEM do komory SEM, čímž se jakýkoliv TESCAN SEM přemění na nízkonapěťový TEM přístroj.
  • Detektor STEM je plně kompatibilní se standardními síťkami (gridy), běžně používanými v TEM mikroskopech.
  • Druhou možností je krájení vzorku před samotným snímáním přímo uvnitř komory SEM. Toto krájení může být provedeno buď pomocí integrovaného ultramikrotomu, nebo technologií fokusovaného iontového paprsku (FIB).
  • Segmentací vzorku a jeho následným 3D vykreslením si výzkumníci mohou snadno vizualizovat příslušná data o vnitřní struktuře vzorku.