TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Morfologie buněk a tkání

Buněčná membrána funguje jako ochrana intracelulárního prostředí před jeho okolím a společně s cytoskeletem definuje vnější tvar buňky.

Vědy o živé přírodě

Morfologie buněk a tkání

Fibroblast culture

Kultivace fibroblastu

Kromě své strukturální role je buněčná membrána také místem, kde dochází k mnoha důležitým událostem, jako je buněčná diferenciace, signalizace a interakce s extracelulárním prostorem. Změny v morfologii vnější membrány mohou být důkazem změn buněčných funkcí, jako je tvorba nádorů, interakce mezi buňkami a patogeny a diferenciace kmenových buněk. Typické aplikace zahrnují pozorování změn tvarů drážek, pórů, skvrn nebo mikroklků na buněčném systému v reakci na změny v extracelulárním prostředí. Citlivé vzorky lze pozorovat v nedestruktivních podmínkách za zvýšeného tlaku a zvýšené vlhkosti při použití režimu UniVac.