TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Farmakologie a toxikologie

Elektronová mikroskopie je nedílnou součástí výzkumu a vývoje nových lékových forem. Struktura, velikost částic, pórovitost a přítomnost kontaminujících látek – to jsou některé z faktorů zodpovědných za konečnou účinnost léčiva.

Vědy o živé přírodě

Farmakologie a toxikologie

Skenovací elektronové mikroskopy (SEM) TESCAN nabízejí snímkování ve velmi vysokém rozlišení a vynikající analytický výkon, díky čemuž jsou dokonalými a spolehlivými nástroji pro vývoj a kontrolu kvality nových léčivých přípravků.

Structure of a drug powder

Struktura léku

  • Vývoj sofistikovaných lékových mikronosičů a nanonosičů pro řízené uvolňování a cílené dodávky. To jsou současné výzvy farmakologického průmyslu a jeho vědeckých týmů.
  • Moderní léčiva jsou často založena na polymerové chemii, která může být citlivá na elektronový paprsek.
  • Pro specifické nároky farmaceutického výzkumu nabízí TESCAN technologii Triglav FEG-SEM pro zobrazení při nejvyšším rozlišení i při nízkém urychlovacím napětí.
  • U vzorků, které nelze pro snímání připravit standardními metodami nebo naprašovat potaženými kovy, mohou uživatelé využít režimu proměnného tlaku UniVac.
  • Pomocí chladicího zařízení Peltier a systému přívodu vody mohou výzkumníci sledovat dynamické procesy, jako je krystalizace nebo rozpouštění látky.
  • Mikro-CT umožňuje výzkumníkům nedestruktivním způsobem vizualizovat 3D struktury, jako jsou póry nebo fázová distribuce. Dynamické mikro-CT umožňuje dokonce 3D vizualizaci procesů v čase, například sledování procesu rozpouštění léků.