TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Environmentální vědy a potravinářství

V posledních letech se věda o životním prostředí stala jedním z nejrychleji rostoucích vědních oborů. A TESCAN je u toho.

Vědy o živé přírodě

Environmentální vědy a potravinářství

Hledání odpovědí na globální výzvy, jako je změna klimatu, kvalita vody a ovzduší a monitorování znečištění a emisí. To jsou jen některé z cílů environmentálních věd, jejichž význam roste s rostoucím vlivem člověka na životní prostředí.

Structure of plant spores

Struktura rostlinných spor

  • Elektronová mikroskopie se stala nenahraditelným nástrojem pro studium environmentálních systémů.
  • Portfolio TESCAN SEM zahrnuje celou řadu nástrojů a analytických řešení pro analýzu částic znečištění, vodních a půdních organismů, minerálů, hornin nebo plodin.
  • Rostoucí poptávku po našich řešeních zaznamenáváme také od potravinářského průmyslu. Rozvoj specializovaných plodin, studium odolnosti vůči pesticidům a produkce výživných a méně nákladných potravin jsou v dnešním přelidněném světě klíčovými vědeckými tématy.
  • S technologií TESCAN SEM mohou výzkumníci snadno studovat širokou paletu vzorků z těchto oblastí, samozřejmě v širokém rozsahu zvětšení a při vysokém rozlišení. Použitím režimu UniVac a systému Water Vapor Inlet lze studovat prakticky všechny vzorky životního prostředí v blízkosti jejich přirozeného stavu a dále tak inovovat technologické postupy a složení plodin.
  • Dynamické mikro-CT umožňuje výzkumníkům vizualizovat 3D změnu vnitřní struktury při fyzické změně a procesech, jako je pečení nebo tavení.