TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí výzkumu. Propojuje nejnovější poznání z oblastí medicíny, biotechnologie a inženýrství pro navrhování technologií, jako jsou podpůrné matrice pro buněčný růst, umělé tkáně a implantabilní biomedicínské přístroje.

Vědy o živé přírodě

Biomedicínské inženýrství

Nepokovené a vysoce se nabíjející vzorky lze pozorovat buď při použití nízkého urychlovacího napětí, nebo v kryogenních podmínkách. S našimi speciálními FIB-SEM systémy mohou výzkumníci doslova řezat do materiálů, zkoumat rozhraní materiálů a tkání nebo je rekonstruovat ve 3D.

Povrchové vlastnosti a interakce mezi materiálem a tkání jsou klíčem k předpovědi biokompatibility materiálu s hostitelským tělem. To je klíčové mimo jiné při navrhování spolehlivých implantátů, tkáňové mimiky a náhrad kostí. Systémy TESCAN SEM jsou ideálním nástrojem pro charakterizaci biomateriálů s vysokým rozlišením. Wide Field Optics™ umožňuje snadnou navigaci na vzorku při velmi malém zvětšení a v reálném čase.

Polymer microfibers with silver nanoparticles

Polymerová nanovlákna s nanočásticemi stříbra

  • Jakmile si uživatel na vzorku vybere konkrétní oblast zájmu, lze SEM snadno přepnout do režimu vysoké hloubky ostrosti nebo vysokého rozlišení pro podrobné prozkoumání vlastností vzorku při vysokém zvětšení.
  • Díky modulární konfiguraci mohou být všechny přístroje snadno vybaveny širokou škálou detektorů a analytických metod, jako jsou EDX a EBSD analyzátory nebo Ramanův spektrometr pro zkoumání kompozičních a strukturních vlastností biomateriálů.
  • Nepokovené a vysoce nabíjející se vzorky lze pozorovat buď při použití nízkého urychlovacího napětí, nebo za proměnlivých tlakových podmínek v režimu UniVac. S našimi speciálními FIB-SEM systémy mohou výzkumníci doslova řezat do vzorku, zkoumat rozhraní materiálů a tkání nebo je rekonstruovat ve 3D.