TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Analýza defektů v integrovaných obvodech

Polovodičový průmysl nadále zmenšuje velikost elektronických zařízení a technologické uzly pod 10 nm jsou již k dispozici.

Semiconductors

Analýza defektů v integrovaných obvodech

Integrované obvody jsou vícevrstvé struktury, jejichž klíčovými prvky jsou vícehradlové (multi-gate) tranzistory, kde je vodivý kanál (fin) mezi emitorem a kolektorem obklopen 3D hradlem.

14 nm technology node Intel processor. A top view of the transistor contact layer after delayering by GIS-assisted Xe Plasma FIB etching, image obtained at an electron accelerating voltage of 500 V with the In-Beam detector

Intel procesor vyrobený technologií 14 nm. Vrchní pohled na kontaktní vrstvu tranzistoru po delayeringu, provedeného pomocí GIS asistovaného leptání Xe Plasma FIBem, obraz získaný při elektronovém urychlujícím napětí 500 V pomocí detektoru In-Beam.

  • Analýza poruch integrovaných obvodů obvykle zahrnuje delayering a elektrickou lokalizaci defektu. Pro identifikaci příčiny defektu lze připravit lamelu pro kontrolu na transmisním elektronovém mikroskopu (TEM).
  • Dříve se delayering prováděl zejména mechanickým obrušováním. Tato metoda však dosáhla svých technologických limitů a při dnešních velikostech polovodičů ji často již nelze použít kvůli mikro- a nanomechanické deformaci a také chemickým interakcím s lešticí suspenzí.
  • Přípravu TEM lamely je možné realizovat na systémech FIB-SEM, kde je možné dosáhnout lamel bez nežádoucích artefaktů s tloušťkou odpovídající současným potřebám polovodičového průmyslu.

 

 

 

Analýza chyb v integrovaných obvodech obvykle zahrnuje:
  • Delayering a elektrickou analýzu (I-V charakteristika)
  • Přípravu TEM lamely z integrovaných obvodů
  • FIB-SEM tomografii pro 3D strukturální analýzu (3D rekonstrukce BSE)
  • Elektrickou poruchovou lokalizaci (EBIC, EBAC)
  • Nízkoenergiovou inspekci pomocí SEM