TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Stavební materiály a inženýrské stavby

Skenovací elektronová mikroskopie je základní analytickou technikou pro studium různých stavebních materiálů a jejich vlastností.

Materiálové Vědy

Stavební materiály a inženýrské stavby

Snímkování pomocí SEM může pomoci identifikovat poškození stavebních materiálů, jako jsou koroze, selhání konstrukce a jiné defekty způsobené vnějším prostředím i vlastnostmi materiálu. Stavební inženýrství je obor, který se zabývá projektováním, výstavbou a údržbou technických staveb, jako jsou silnice, mosty, kanály, přehrady a budovy. Materiály použité ve stavebnictví lze rozdělit do dvou skupin: přírodní materiály (dřevo, hlína, kámen a písek) a vyrobené materiály jako beton, cihly, sádrokartony, minerální vlna, kovy, kompozity, plasty atd.

Strucutre of cement

Struktura cementu

  • Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) v kombinaci s detektory BSE a EDX pomáhá výzkumníkům detailně identifikovat chemické složení betonových směsí, písků a jiných zrnitých materiálů.
  • Díky technologii UniVac lze pozorovat krystalizační nebo tavicí procesy v reálném čase přímo v komoře SEM.
  • Systém FIB-SEM s dvojitým paprskem může odhalit cenné informace o podpovrchových vrstvách materiálů a vytvořit jejich 3D vizualizace.
  • Kombinace technik 3D EDX a TOF-SIMS zjednodušuje kompoziční analýzu.
  • Mikro-CT umožňuje výzkumníkům nedestruktivní vizualizaci struktury vzorku a jejích vlastností, jako je pórovitost, trhliny a fázové distribuce. Dynamické CT navíc umožňuje vizualizovat 3D změny vnitřních struktur, zatímco prochází změnami, jako je zatížení nebo absorpce tekutin.