TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Polymery a kompozity

Vysoké rozlišení a velká hloubka ostrosti jsou schopnosti, díky nimž jsou TESCAN SEM vynikajícími nástroji pro pozorování polymerů, plastů a dalších kompozitních materiálů.

Materiálové Vědy

Polymery a kompozity

Ať už jde o velikost vzorku, zobrazování ve vysokém rozlišení, výběr detektorů, nebo analytické výkonnosti, velká variabilita skenovacích elektronových mikroskopů TESCAN dokáže vyhovět potřebám každého výzkumníka. Micro-CT navíc umožňuje nedestruktivní vizualizaci vlastností vnitřní struktury, jako je pórovitost, zarovnání vláken a fázová distribuce.

Detail of gel

Gel – detail

  • Polymery a plasty se vyznačují širokou škálou cenných vlastností, jako je tepelná odolnost, tvrdost a pružnost. Mezi jejich hlavní výhody patří nízká hustota, chemická odolnost, homogenní složení a struktura s dobrým potenciálem ke zpracování.
  • Polymery jsou široce využívány v celé řadě odvětví, včetně potravinářského, automobilového a elektronického průmyslu.
  • Kompozity jsou materiály vyrobené ze dvou nebo více komponentních materiálů makroskopických fází s rozpoznatelným rozhraním, které mají různé fyzikální a chemické vlastnosti.
  • Kombinace jednotlivých složek vede k vytváření nových materiálů s žádoucími vlastnostmi; příklady polymerových kompozitů jsou plasty vyztužené různými druhy vláken. Tyto materiály si zachovávají lehkost, ale díky zvýšené pevnosti se používají pro stavbu velkých staveb, jako jsou lodě, tlakové nádoby a lopatky větrných turbín.