TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Oceli a slitiny kovů

Vysoké rozlišení a velká hloubka ostrosti jsou hlavními funkcemi, díky nimž je skenovací elektronový mikroskop (SEM) skvělým nástrojem pro pozorování topografických vlastností vzorků vyrobených z oceli a dalších slitin kovů.

Materiálové Vědy

Oceli a slitiny kovů

Kovové slitiny se skládají ze dvou nebo více kovů. Tyto slitiny mají obvykle zlepšené elektrické, mechanické nebo chemické vlastnosti ve srovnání s jejich složkami, což významně rozšiřuje možnosti jejich použití. Příklady nejčastějších slitin jsou ocel, pájka, mosaz, bronz a další.

Inconel – fractured surface

Inconel – povrchové zlomy

  • Oceli a kovové slitiny jsou klíčovými materiály pro strojírenský, stavební, automobilový a letecký průmysl.
  • Oceli jsou vyrobeny ze železa jako hlavního prvku, s uhlíkem a dalšími legujícími prvky, jako je mangan, molybden nebo nikl.
  • Oceli mají širokou škálu mechanických vlastností, které lze modulovat pomocí různých legujících prvků a následným tepelným zpracováním.

 

 

Naše patentovaná optika Wide Field Optics™ bez použité clony umožňuje vědcům snadno přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení. Režim Wide Field umožňuje zobrazovat mimořádně velké objekty (například poškozené nástroje) při malém zvětšení bez zkreslení. Režim hloubky je ideální pro zobrazování vzorků se složitou topografií, jako jsou zlomené povrchy. V Režimu rozlišení jsou pozorovány podrobné detaily, jako jsou karbidy, hranice zrn a dislokace .

Dynamické mikro-CT umožňuje vědcům vizualizovat 3D změny ve vzorcích kovů prostřednictvím nepřerušovaných experimentů in situ. Například stlačení kovové pěny nebo zkouška tahem kovového zkušebního vzorku ve tvaru psí kosti.