TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Keramika a tvrdé povlaky

V režimu proměnného tlaku lze pozorovat nepokovené a nevodivé vzorky, aniž by došlo k poškození. Komponenty z keramických materiálů jsou v některých případech jediným řešením technických problémů, které nelze vyřešit konvenčními materiály.

Materiálové Vědy

Keramika a tvrdé povlaky

Technickou keramiku lze rozdělit do těchto skupin: oxidová keramika (která obsahuje materiály sestávající z primárních oxidů kovů, jako je oxid hlinitý, zirkoničitý, beryllium a ceria); neoxidová keramika (materiály na bázi karbidů, nitridů, boridů a křemičitanů) a kompozitní keramika (zahrnující keramiku vyztuženou částicemi a vlákny, jakož i kombinace oxidů a neoxidové keramiky).

Al2O3– detail (BSE detector)

Al2O3– detail (BSE detector)

  • Jako pokročilou keramiku označujeme technickou, strojírenskou nebo průmyslovou keramiku.
  • Keramické materiály jsou velmi odolné proti oděru a mají výjimečné mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti.
  • Pokročilá keramika má široké uplatnění v automobilovém, lékařském, elektrickém a elektronickém průmyslu.
  • TESCAN Field Emission Gun SEM (FEG-SEM) je ideálním nástrojem pro studium pokročilých keramických struktur při vysokém rozlišení.
  • SEM lze použít v kombinaci s technologií Beam Deceleration Technology (BDT) k dosažení zobrazování ve vysokém rozlišení při ultranízkých přistávacích elektronových energiích, což badatelům umožní získat vynikající snímky mikrostruktury těchto vzorků.
  • Mikro-CT umožňuje vědcům nedestruktivní vizualizaci struktury vzorku, jako je pórovitost, trhliny a fázové distribuce.