TESCAN
menu
Sledujte nás:

Vybrané články

Nejnovější články

Baterie

Ve výrobě baterií probíhá neúnavný výzkum zaměřený na vývoj systémů skladování energie, což je úkol, který je i nadále jednou z klíčových technologických výzev.

Materiálové Vědy

Baterie

Pro účely skladování elektrické energie je nezbytná řada analýz a charakterizací vlivu reakce výrobku na elektrody, ke které dochází zejména v oblasti jejich styčných ploch. To vyžaduje analytické techniky schopné odlišit chemické stavy s vysokou citlivostí a vysokým prostorovým rozlišením.

Nejvyužívanější současnou technologií jsou lithium-iontové baterie, které jsou považovány za základ sekundárních zdrojů s vysokou hustotou výkonu, dostatečnou například pro elektromobily. Výkon lithium-iontových baterií, stejně jako jejich životnost, vnitřní odpor nebo kapacita, úzce souvisí s mikrostrukturou jejich elektrod. Ukázalo se, že při zvyšování výkonu a životnosti lithium-iontových baterií má zásadní význam pevná elektrolytová interfáze (SEI). Současným cílem je tak plně porozumět mechanismům a reakcím, které vedou k tvorbě vrstev SEI na elektrodách v lithium-iontových bateriích.

3D FIB-SEM rekonstrukce elektrod v různých cyklických fázích: z hlediska aktivních částic (vlevo), pórovitosti s uhlíkovou černí a všemi ostatními neaktivními materiály (uprostřed) a rozhraní mezi fázemi (vpravo). S laskavým svolením doktora Bohanga Songa z Oxfordské univerzity.

3D FIB-SEM rekonstrukce elektrod v různých cyklických fázích: z hlediska aktivních částic (vlevo), pórovitosti s uhlíkovou černí a všemi ostatními neaktivními materiály (uprostřed) a rozhraní mezi fázemi (vpravo). S laskavým svolením doktora Bohanga Songa z Oxfordské univerzity.

  • TESCAN nabízí jedinečnou integraci sekundárního iontového hmotnostního spektrometru FIB-SEM (TOF-SIMS), která umožňuje technologům a vědcům pracujícím v bateriovém průmyslu provádět povrchové analýzy s vysokým rozlišením, stejně jako hloubkové profilování a mapování distribuce prvků v lithium-iontových bateriích.
  • Pokročilý softwarový modul FIB-SEM Tomography Advanced kombinuje 3D obrazy s mikroanalytickými signály, které umožňují 3D EDX a 3D EBSD analýzy.
  • Zobrazování ve vysokém rozlišení odhaluje mikrostrukturální informace na úrovni kompozitního rámce, tvořeného sférickými mikročásticemi aktivního materiálu, drženými pohromadě polymerní matricí.
  • Mikro-CT umožňuje nedestruktivní 3D vyšetření vnitřních struktur různých typů baterií. Dynamické mikro-CT poskytuje vědcům laboratorní metodu pro sledování změn v mikrostruktuře baterie při operacích, jako je cyklování nebo ohřívání.